Home » Ontmoet het MDA++ Team: Een interdisciplinair samenwerkingsmodel voor complexe zorgbehoeften in onveilige thuissituaties
Ontmoet het MDA++ Team: Een interdisciplinair samenwerkingsmodel voor complexe zorgbehoeften in onveilige thuissituaties
, , , , ,

Ontmoet het MDA++ Team: Een interdisciplinair samenwerkingsmodel voor complexe zorgbehoeften in onveilige thuissituaties

Het MDA++ team is samengesteld uit een diverse groep professionals, elk met hun eigen expertise en achtergrond. Dit team bestaat uit vaste medewerkers van het ZVH (Veiligheidshuis en Veilig Thuis), de Waag, de politie en Rosa Manus. Daarnaast maakt het team ook gebruik van flexibel inzetbare specialisten, op het gebied van jeugdzorg, psychiatrie en verslavingszorg. 

Het doel van de MDA++: consult, advies en bemiddeling 

Het doel van de MDA++ is om consult en advies te bieden bij zorgbehoeftebepaling en complexe zorgvragen in onveilige thuissituaties. Daarnaast speelt het team een essentiële rol in het bemiddelen en ondersteunen bij de toeleiding naar (specialistische) zorg. Door middel van hun uitgebreide expertise en netwerk, fungeert het MDA++ team als een waardevolle schakel tussen zorgprofessionals en de zorginstanties.

Een overlegtafel voor alle (jeugd)zorgprofessionals

Een van de unieke onderdelen van de MDA++ is de mogelijkheid om een overlegtafel te organiseren voor alle (jeugd)zorgprofessionals in de keten. Dit biedt een plek waar professionals samenwerken, informatie delen en samen beslissingen nemen over complexe casussen. Door deze samenwerking aan te moedigen, draagt de MDA++ bij aan effectieve aanpak van de zorgbehoeften van cliënten.

Onafhankelijkheid en toegankelijkheid

De MDA++ wordt gecontracteerd door de gemeenten en handelt dus onafhankelijk van individuele instanties. Dit waarborgt een objectieve en neutrale benadering bij het bieden van consult en advies. Bovendien is het MDA++team toegankelijk voor alle zorgprofessionals, waardoor iedereen in staat is om gebruik te maken van hun diensten.

Bij acute en structurele onveiligheid in gezinnen heeft Veilig Thuis altijd een rol. Daarom gaat aanmelden voor de MDA++ via Veilig Thuis. Het MDA++ team kan alleen ingezet worden als alle betrokken ketenpartners het met elkaar eens zijn dat de huidige hulp niet verder komt. Een van de ketenpartners doet vervolgens een verzoek bij Veilig Thuis om de situatie voor te leggen aan het MDA++ team.

Criteria doelgroep MDA++

De aanpak wordt ingezet voor gezinnen/huishoudens die voldoen aan de volgende criteria:

  • In het gezin of huishouden is het structureel onveilig. Reguliere inzet van hulp stagneert en/of heeft niet tot voldoende veiligheid geleid.
    én
  • Er is een combinatie van problemen (kindermishandeling, huiselijk geweld, seksueel geweld, psychiatrie, LVB, schulden, verslaving, zorgmijding enz.)
    én
  • Er is bemoeienis gewenst van specialisten uit hulpverlening of zorg, justitie en/of een medisch specialisme (kinderarts, internist, forensisch psychiater)
    Én/of
  • Er sprake is van een aangifte, of een zaak is aangifte-waardig.

Wilt u meer weten over het aanbod of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met:

Nicole van Iterson (Veiligheidshuis) M: 0610915219 E: nvaniterson@zvhhm.nl
Martine Ros (Veilig Thuis) M: 0651854238 E: mros@veiligthuishm.nl