Home » Over ZVH » Privacy en persoonsgegevens

Privacy en persoonsgegevens

In ons werk gaat het altijd om mensen. Het is ontzettend belangrijk dat wij zorgvuldig omgaan met informatie over hen en hun situatie. Zeker als we informatie moeten delen met andere professionals. Informatie delen doen wij altijd op maat. Wij houden ons daarbij aan de wet.   

Passende hulp

Het is onze taak om voor kwetsbare mensen met complexe problematiek zo veel mogelijk passende hulp te organiseren. Samenwerken met betrokken partners is dan noodzakelijk. Als onderdeel van deze samenwerking kan het nodig zijn om informatie en gegevens met elkaar te delen. Door goed samen te werken kunnen signalen beter geduid en sneller opgepakt worden en kan passende hulp geboden worden.  

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om onze taken goed uit te voeren. Gegevens kunnen bijvoorbeeld in een registratiesysteem bijgehouden worden. Ook kunnen gegevens worden verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard zorgen wij er dan voor dat deze gegevens niet naar u te herleiden zijn. 

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, wordt u hierover geïnformeerd. Bijvoorbeeld per brief of telefonisch.  

Uitwisseling van gegevens 

Al onze taken hebben een wettelijke grondslag en/of zijn geborgd in convenanten. De uitvoering van onze taken kan met zich meebrengen dat we persoonsgegevens delen met organisaties die zijn aangesloten bij of samenwerken met het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit doen we zorgvuldig, op maat en alleen als dat nodig is. 

JeugdMATCH

In het ZVH werken we met JeugdMATCH voor kinderen en jongeren tot 23 jaar. JeugdMATCH is onderdeel van de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR). De VIR is een digitaal hulpmiddel waar professionals kinderen en jongeren in kunnen registreren over wie zij zich zorgen maken. Zorgen over verschillende kinderen in een gezin worden automatisch gekoppeld. Zo worden professionals rondom een gezin met elkaar in contact gebracht om goed samen te werken. Lees meer over JeugdMATCH.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zorgen voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking of dan de wet vereist.

Uw rechten

In de volgende situaties kunt u een verzoek doen bij het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden via: infoZVH@zvhhm.nl.  

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG). 
  • U wilt uw persoonsgegevens om een specifieke reden laten aanpassen (artikel 16 AVG). 
  • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk) (artikel 17 AVG). 
  • U wilt dat we uw persoonsgegevens met een specifieke reden beperkt verwerken (artikel 18 AVG). 
  • U wilt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 AVG). 

Vragen?

Heeft u vragen over het verwerken van persoonsgegevens dan kunt u contact met ons op nemen via: infoZVH@zvhhm.nl.