Complexe scheidingen

Home » Complexe scheidingen

Als ouders scheiden, is dat een ingrijpende gebeurtenis voor alle gezinsleden. Al helemaal als dit gepaard gaat met felle ruzies. Goed overleg tussen ouders is vaak niet meer mogelijk. We noemen het een ‘complexe scheiding’ als ouders en kinderen dit heftig en langdurig meemaken. Dit kan schadelijk en onveilig zijn voor opgroeiende kinderen en de ouders zelf.  

Het belang en welzijn van de kinderen 

Tijdens een complexe scheiding lopen de emoties vaak hoog op. Kinderen komen in de knel. De ouders, of één van de ouders, verliezen (onbedoeld) het belang en welzijn van de kinderen uit het oog. We spreken van een onveilige situatie als de kinderen deelgenoot zijn van felle discussies of geweld tussen de ouders of van de ene ouder naar de andere. Maar ook als de kinderen onderdeel van de strijd gemaakt worden of verwaarloosd worden.

Uit elkaar met kinderen

Als ouders gaan scheiden komt er veel op ze af. De website uitelkaarmetkinderen.nl is een centrale plek waar neutrale, betrouwbare en laagdrempelige informatie voor ouders en professionals over relatie- en scheidingsproblematiek te vinden is. Ook geeft het handvatten en ondersteuning om op een goede manier uit elkaar te gaan.

De rol van ZVH 

Hoe langer een complexe scheiding duurt, hoe groter de negatieve gevolgen zijn voor zowel de ouders als voor de ontwikkeling van de kinderen. Veilig Thuis helpt gezinnen om kinderen in een veilige omgeving te laten opgroeien. Bijvoorbeeld door advies te geven aan ouders of aan bezorgde familieleden, vrienden of buren. Als een scheiding dreigt te ontsporen, kan Veilig Thuis ingeschakeld worden om de situatie te onderzoeken en zo nodig hulp in te zetten.

Info over

Veilig Thuis

Animatie over complexe scheidingen

In deze video van De Brug wordt uitgelegd welke nare gevolgen een complexe scheiding voor kinderen kan hebben. En hoe ouders deze gevolgen kunnen voorkomen.

Animatie over de gevolgen van een complexe scheiding (vechtscheiding) voor een kind. Deze animatie is gemaakt door een externe partij De Brug.

Veelgestelde vragen

Dat is geen leuke situatie. Kijk eens op onze pagina over Complexe Scheidingen. Daar staan tips over wat je kunt doen.

De signalen voor kinderen in een complexe scheiding (of: conflictscheiding) zijn vergelijkbaar met de signalen bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Omdat de gevolgen voor kinderen van een conflictscheiding ernstig kunnen zijn, valt dit ook onder een vorm van kindermishandeling. Als daar sprake van is (of er is een vermoeden), dan kan Veilig Thuis ingeschakeld worden. Natuurlijk is niet bij elke moeilijke scheiding sprake van kindermishandeling. Toch zien wij de laatste jaren steeds vaker dat complexe scheidingen zo heftig zijn, dat ouders niet zien dat dit ten koste gaat van de kinderen. Dat is niet bewust en niet met opzet, maar het kan wel erg onveilig en schadelijk zijn voor opgroeiende kinderen.

Iemand die bezorgd is over de kinderen in een scheiding kan dat met Veilig Thuis bespreken. Denk aan een leraar van school, een familielid of een buur. Veilig Thuis luistert naar jouw verhaal, geeft advies en ondersteunt bij het zoeken naar hulp. Er is niet altijd meteen duidelijk wat er precies speelt. Soms volgt er dan eerst een onderzoek vanuit Veilig Thuis of kunnen er afspraken met ouders of verzorgers gemaakt worden.

Naar alle veelgestelde vragen