Eergerelateerd geweld

Home » Eergerelateerd geweld

In bepaalde gemeenschappen is de familie-eer ontzettend belangrijk. Iemand kan dingen doen die binnen de familie niet acceptabel zijn. Als dit bekend wordt buiten de familie, kan dit de reputatie schaden van die persoon én van de hele familie. De familie zal er alles aan doen om dit te voorkomen.   

Wat is eergerelateerd geweld?  

Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld gepleegd vanuit een eermotief. Het gaat dan bijvoorbeeld om intimidatie, dwang, psychisch en fysiek geweld om te voorkomen dat een familielid gedrag vertoont dat de familie-eer kan schaden. Ook kan het een reactie zijn om eer te herstellen die al geschonden is.  

Voorkomende vormen van eergerelateerd geweld zijn o.a.: 

  • Psychisch en fysiek geweld 
  • Huwelijksdwang en achterlating 
  • Verstoting 
  • Gedwongen zelfmoord of abortus 
  • Eerwraak 

Wat is de rol van ZVH 

Onze collega’s van Veilig Thuis geven advies en organiseren hulp als er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook als dit eergerelateerd is. We hanteren dan een specifieke aanpak, waarbij we rekening houden met de invloed van gewoontes en (ongeschreven) regels uit andere culturen.  

Maak je jezelf zorgen om een (potentieel) slachtoffer van eergerelateerd geweld? Of ben jij zelf slachtoffer? Neem dan contact op met Veilig Thuis: 0800 2000 

Direct naar

Veilig Thuis

Veelgestelde vragen

Dat is afhankelijk van waar je vraag over gaat. Heeft het te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling, dan kun je advies vragen bij Veilig Thuis Hollands Midden. Weet dat wij graag met je meedenken. Ook als je twijfelt, is het belangrijk dat je contact met ons opneemt. Misschien is er geen verdere actie nodig en is het gesprek over jouw zorgen al genoeg. Maar als er wel sprake is van onveiligheid, dan stopt dit vaak niet vanzelf. Wij kunnen je adviseren en verder helpen.  

Heb je een andere vraag op het gebied van zorg en veiligheid? Misschien kunnen we je op een andere manier van dienst zijn. Bijvoorbeeld via het Meldpunt Zorg en Overlast, het Jeugdpreventieteam of het Veiligheidshuis. Je kunt ook op thema zoeken.

Als je acuut hulp nodig hebt, bel dan 112. Je kunt advies vragen over jouw situatie bij Veilig Thuis Hollands Midden.

Is er acuut hulp nodig: bel 112.

  • Gaat het om mishandeling binnen een afhankelijkheidsrelatie? Dus bijvoorbeeld binnen een gezin, huwelijk of familie? Neem dan contact op met Veilig Thuis Hollands Midden voor advies of om een melding te doen.
  • In andere gevallen, zoals mishandeling op straat of door een buur, kun je aangifte doen bij de politie.

Er zijn geen specifieke signalen waardoor het meteen duidelijk is dat er sprake is van eergerelateerd geweld. Er zijn tal van herkenbare situaties die er mogelijk op kunnen duiden: van depressie en angst of verzuim van school tot roddels in de gemeenschap of geen toegang hebben tot identiteitsbewijzen. In deze folder van Fier lees je er meer over.  

Er zijn diverse factoren die het risico op eergerelateerd geweld vergroten. Van een buitenechtelijke relatie of het weigeren van een gearrangeerd huwelijk tot een scherpe sociale controle binnen de gemeenschap. In deze folder van Fier lees je er meer over. 

Naar alle veelgestelde vragen