Radicalisering

Er zijn allerlei partijen die zich bezighouden met de aanpak en het voorkomen van terrorisme. Die partijen voeren overleg over personen waar een mogelijke terroristische dreiging vanuit gaat. In deze overleggen worden concrete gevaren, personen, trends en acties besproken.

Inspelen op dreiging van terrorisme

Naast vaste partners als de gemeente, politie, Openbaar Ministerie kunnen ook instanties als de reclassering, Raad voor de Kinderbescherming of Jeugdzorg aansluiten. Er is een landelijke aanpak van radicalisering. Deze aanpak is echter niet statisch. Op basis van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) en/of nieuwe inzichten en ervaringen uit de praktijk wordt voortdurend bekeken of aanvullingen en aanscherpingen in de aanpak nodig zijn.  

Bij jou in de buurt?

Maak je je zorgen over het (veranderende) gedachtengoed van een naaste? Meld dat bij de politie in je woonplaats via 0900 8844.

Wat is radicalisering opent in nieuw tabblad

Rol van het ZVH 

Het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden voert de landelijke aanpak radicalisering en extremisme uit in de regio. Dit wil zeggen dat we overlegtafels organiseren rondom personen bij wie er sterke vermoedens zijn van radicaliserend gedrag of extreem gedachtengoed.  

Met verschillende partijen wordt er gezamenlijk gekeken naar het veiligheidsrisico en de mogelijke maatregelen die nodig zijn. Wij doen dit op basis van convenantafspraken over welke informatie tussen partijen gedeeld wordt.  

Binnen de aanpak wordt breed gekeken naar alle vormen van radicaal/extreem gedrag, waaronder jihadisme, links- en rechts-extremisme, anti-overheid en complottheorieën.