Crisisinterventieteam (CIT)

Home » Crisisinterventieteam (CIT)

Het gezinsleven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Vaak lukt het om strubbelingen met elkaar op te lossen. Soms lukt dat niet en kan er opeens een onveilige situatie ontstaan. We spreken dan van een crisis. Het Crisisinterventieteam (CIT) wordt ingeschakeld om de risico’s in te schatten en de veiligheid te waarborgen.  

Wat is een crisis?  

Er is sprake van een crisis als een gezin in een (acute) situatie terecht komt waarbij de veiligheid of het welzijn van het kind in gevaar komt. Denk aan een heftige ruzie of geweld in het bijzijn van een kind, een kind dat wegloopt of overmatig alcohol- en drugsgebruik door gezinsleden. Er is direct hulp noodzakelijk. 

Crisisinterventieteam in het kort

Wij komen in actie als er acute zorgen zijn over de veiligheid of welzijn van een kind in een gezin.

Noodgeval? Bel 112!

Hoe kan ik het CIT inschakelen?  

Alleen hulpverlenende instanties kunnen het CIT inschakelen. Denk aan de politie, het sociaal wijkteam, scholen, huisartsen, het jeugd- en gezinsteam of Veilig Thuis. Indien nodig zijn wij buiten kantooruren bereikbaar.  

Het CIT is inzetbaar bij crisissen in gezinnen: 

  • waar nog geen hulpverlening actief is, of 
  • die buiten kantoortijden plaatsvinden.  

Is de crisis binnen kantoortijd en is er al een hulpverlener betrokken bij het gezin, dan neemt de hulpverlener de crisis en de voortgang daarvan zelf in behandeling. Heeft de crisis plaatsgevonden buiten kantoortijd, draagt het CIT de zorg de eerstvolgende werkdag over aan de betreffende hulpverlener/instantie. Wij kunnen altijd meedenken en adviseren.  

Het CIT in de praktijk 

Irma werkt bij het CIT en legt uit wat het CIT doet: “Wij worden ingeschakeld als er sprake is van een crisis in een gezin. Wij kijken of de veiligheid van de kinderen en andere gezinsleden in gevaar is en wat we kunnen afspreken om het weer veilig te maken. Zo nodig gaan we naar het gezin toe. In een crisis is er altijd chaos en onrust. Wij proberen de situatie tot rust te brengen. We gaan met de gezinsleden in gesprek, zodat we het samen weer veilig kunnen maken voor het hele gezin.  

Wij richten ons op de korte termijn en blijven in principe twee tot vier weken betrokken. Is er hulp nodig om de veiligheid op langere termijn te behouden? Dan dragen we de afspraken en de coördinatie zorgvuldig over aan andere hulpverleners.”