FAQ categorie: Levensloopaanpak

 • Moet iemand meewerken aan de levensloopaanpak?

  We kunnen mensen niet verplichten om mee te werken aan de levensloopaanpak. Wel blijven we betrokken bij de persoon in kwestie, ook als het langer duurt om medewerking te krijgen. Het gaat ons erom dat we samen bekijken wat er nodig is om situatie voor hem/haar en de maatschappij te verbeteren. Read more

 • Moet iemand toestemming geven voor de levensloopaanpak?

  De levensloopaanpak werkt het beste als de cliënt toestemming geeft. Maar ook zonder toestemming kan de levensloopaanpak starten. Wel blijven we altijd proberen om toestemming en medewerking te krijgen. Iemand die voor de levensloopaanpak in aanmerking komt, wordt gevraagd om toestemming voor het uitwisselen van informatie. Deze toestemming wordt vastgelegd in het elektronisch dossier van… Read more

 • Wat gebeurt er met de Levensloopaanpak als een persoon verhuist buiten de regio? 

  De Levensloopaanpak blijft doorgaan en wordt overgedragen naar de casemanager in de nieuwe regio waar de persoon gaat wonen. Belangrijk hierbij is de continuïteit van zorg.  Read more

 • Is de Levensloopaanpak echt levenslang? 

  De aanpak duurt zo lang als nodig. Samen met de betrokken organisaties kan een persoon weer uit de Levensloopaanpak uitstromen. Hierbij wordt gelet op het risico op gevaar, of er voldoende beschermende factoren zijn en iemand moet minimaal 2 jaar veilig gedrag vertonen.  Read more