Archieven: FAQs

 • Hebben jullie cijfers over huiselijk geweld of andere thema’s in onze regio?

  Ja, wij hebben cijfers over onderwerpen die raken aan het Zorg- en Veiligheidshuis. Wij delen deze cijfers via eengezonderhollandsmidden.nl. Read more

 • Moet iemand meewerken aan de levensloopaanpak?

  We kunnen mensen niet verplichten om mee te werken aan de levensloopaanpak. Wel blijven we betrokken bij de persoon in kwestie, ook als het langer duurt om medewerking te krijgen. Het gaat ons erom dat we samen bekijken wat er nodig is om situatie voor hem/haar en de maatschappij te verbeteren. Read more

 • Moet iemand toestemming geven voor de levensloopaanpak?

  De levensloopaanpak werkt het beste als de cliënt toestemming geeft. Maar ook zonder toestemming kan de levensloopaanpak starten. Wel blijven we altijd proberen om toestemming en medewerking te krijgen. Iemand die voor de levensloopaanpak in aanmerking komt, wordt gevraagd om toestemming voor het uitwisselen van informatie. Deze toestemming wordt vastgelegd in het elektronisch dossier van… Read more

 • In welke situaties kan het Zorg- en Veiligheidshuis mij helpen?

  We organiseren hulp voor mensen die te maken hebben met (huiselijk) geweld, kindermishandeling, onveiligheid door zorgelijk gedrag en/of door verschillende persoonlijke problemen. We proberen deze problemen te voorkomen, op te lossen of minder te maken. Dit doen wij ook voor mensen die er niet zelf om hulp gevraagd hebben.  Bijvoorbeeld als een familielid, iemand uit de… Read more

 • Ik ben professional en heb een meldcode, wat houdt die in? Hoe handel ik daarnaar? 

  Op de website van de Augeo Foundation is hierover veel informatie te vinden. Bekijk bijvoorbeeld uitleg over de meldcode. Ook staat er goede informatie over de afwegingskaders per beroepsgroep. Read more

 • Zijn er doorgroeimogelijkheden bij het ZVH? 

  Ja, die zijn er zeker! We vinden ontwikkeling van medewerkers erg belangrijk. Dat betekent dat we enerzijds investeren in scholing en training van medewerkers, maar ook hebben we regelmatig interne vacatures waarop collega’s kunnen solliciteren om hun kennis te verbreden, of door te groeien in een andere rol. Denk hierbij aan functies binnen andere teams,… Read more

 • Welke banen zijn er in het domein zorg en veiligheid?  

  Bij ZVH werken veel verschillende professionals. Denk aan onderzoekers en gedragswetenschappers bij Veilig Thuis. Of procesregisseurs Veiligheidshuis en jeugdwerkers bij het Jeugdpreventieteam. Van maatschappelijk werker tot criminoloog, er is van alles mogelijk. Bekijk de vacatures die er nu zijn of neem contact op met het management van het ZVH om mogelijkheden te verkennen.   Read more

 • Kan ik bij het ZVH stagelopen? 

  Ja, dat kan. Jaarlijks lopen diverse HBO en WO studenten stage bij ons. Kijk bij de vacatures of er een stage open staat. Zo niet, neem dan contact met ons op. Wij kijken graag met je mee of er iets mogelijk is.   Read more

 • Wie kan het CIT inschakelen?

  Het Crisisinterventieteam (CIT) kan ingeschakeld worden door hulpverlenende instanties, zoals politie, het sociaal wijkteam, scholen, huisartsen, het jeugd- en gezinsteam of Veilig Thuis. Als particulier of burger kun je niet zelf het CIT inschakelen. Read more

 • Ik ken een tiener die het risico loopt om in de criminaliteit te komen. Wie kan hem/haar helpen?

  Wanneer bij ouders, scholen of andere organisaties zorgen bestaan over het mogelijk afglijden van een jongere naar crimineel gedrag, kunnen zij het Jeugdpreventieteam (JPT) benaderen voor advies. En als het nodig is, kan een begeleidingstraject gestart worden.   Read more