Home » Contact » Compliment of klacht

Heb je een compliment of idee?

Ben je tevreden over onze dienstverlening? Of heb je een tip voor hoe wij ons werk beter kunnen doen? Dat horen wij graag! Een compliment of idee kun je mondeling aan een ZVH-medewerker of via infozvh@zvhhm.nl laten weten. Wij zorgen ervoor dat jouw compliment bij de juiste collega komt en we bekijken wat we met jouw idee kunnen doen. 

Klacht indienen

Je kunt je klacht indienen met het klachtenformulier dat je vindt op de website van Hecht GGD Hollands Midden via deze link, via e-mail: klachtenopvang@ggdhm.nl of met een brief. Deze wordt behandeld door de klachtenfunctionaris van Hecht, waar ZVH onderdeel van is.

Het adres is:

Hecht
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 121
2300 AC Leiden

Om je klacht te kunnen behandelen hebben wij je naam en adres nodig. We willen ook een omschrijving van het gedrag en/of de handeling waarover de klacht gaat. Geef als het kan ook de datum waarop de klacht is ontstaan en de betrokken medewerker(s) aan ons door. Anonieme klachten behandelen wij niet. Deze worden wel geregistreerd.

Klachtenfunctionaris

Na het indienen van uw klacht neemt de klachtenfunctionaris van Hecht contact met je op. De klachtenfunctionaris bespreekt met je hoe je klacht wordt behandeld. Binnen zes weken wordt jouw klacht door de klachtenfunctionaris afgehandeld. In sommige gevallen kan deze termijn worden verlengd.

Niet eens met de afhandeling van jouw klacht?

Als je het niet eens bent met de afhandeling van de klacht, dan kun je je klacht nog aan een (externe) klacht- en/of geschilleninstantie voorleggen. Welke instantie dit is, is afhankelijk van de wettelijke basis waaronder de dienstverlening valt. De klachtenfunctionaris kan je hierover adviseren.

Klachtenregeling

Wil je meer weten over de behandeling van klachten? Het ZVH maakt deel uit van Hecht en valt onder de Klachtenregeling van Hecht

Klachtencommissie Veilig Thuis

Klachten tegen Veilig Thuis Hollands Midden of het Crisis Interventie Team Jeugd kunnen direct of na een traject bij de klachtenfunctionaris voorgelegd worden aan de Klachtencommissie Veilig Thuis. Dit is een onafhankelijke commissie die jou en de betrokken medewerkers(s) uitnodigt voor een hoorzitting. Vervolgens brengt de klachtencommissie een (niet-bindend) advies uit aan de directeur van Hecht en informeert je over dit advies. De directeur beslist over eventuele te nemen maatregelen. Hierover ontvang je een brief van de directie. Deze procedure neemt meer tijd in beslag. Je moet rekenen op ongeveer tien weken.