Home » Over ZVH » Organisatie en bestuur

Zo zijn we georganiseerd

Het ZVH is een uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten in Hollands Midden. Daarnaast vormen wij een netwerk van partners dat gelooft dat we samen meer kunnen bereiken dan ieder op zich. Het ZVH maakt onderdeel uit van Hecht. Op deze pagina lees je hoe wij georganiseerd zijn.

Management ZVH 

Het ZVH wordt aangestuurd door twee managers. 

  • Janneke van der Zalm. Aandachtsgebieden: Meldpunt Zorg & Overlast, Veiligheidshuis, Jeugdpreventieteam en beleid ZVH. Aanvullend hierop is Janneke vice-voorzitter van de Landelijke Vereniging Managers Zorg- en Veiligheidshuizen. 
  • Roland van den Berg. Aandachtsgebieden: Veilig Thuis, Crisisinterventieteam en Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen. Aanvullend hierop is Roland deelnemer van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. 

Bestuurlijke organisatie 

De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van ZVH Hollands Midden is belegd bij het Algemeen Bestuur (AB) van Hecht. Op inhoud hebben de Bestuursadviescommissie Zorg en Veiligheid (BAC ZV) en de Kerngroep Zorg en Veiligheid een rol in de besluitvorming over de gezamenlijke opgaven in de regio die de thema’s zorg en veiligheid overlappen. Dit zijn meestal ook de thema’s waarover casuïstiek wordt gemeld bij het Zorg en Veiligheidshuis HM. 

Samen gezonder

Hecht zet zich in voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners van de regio Hollands Midden. We zijn een deskundige partner in de zorg- en veiligheidsketen met een duidelijk doel: alles wat wij doen draagt bij aan een beter leven van de inwoners van de regio Hollands Midden. Hiermee bedoelen we meer gezondheid, meer veiligheid en meer kansen.

Bestuursadviescommissie ZV (BAC ZV) 

De BAC ZV is binnen de kaders zoals gesteld door het AB van Hecht besluitvormend op thema’s die spelen op de overlappende domeinen zorg en veiligheid. De BAC ZV bestaat uit directeur bestuurders van ketenpartners in de regio Hollands Midden en een delegatie van burgemeesters en wethouders namens de gemeenten in Hollands Midden. Per subregio (Duin- en Bollenstreek, Rijnstreek, Leidse regio en Midden Holland) zijn een burgemeester en een wethouder afgevaardigd in de BAC ZV. Het voorzitterschap van de BAC ZV is belegd bij Evert Jan Nieuwenhuis, burgemeester van Waddinxveen en het vicevoorzitterschap wordt vervuld door Anna van Popering, wethouder van de gemeente Gouda.  

De BAC ZV bestaat uit de volgende organisaties en gemeenten:   
Gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Gouda, Gemeente Nieuwkoop, Gemeente Katwijk, Gemeente Leiden, Gemeente Voorschoten, Gemeente Lisse, Gemeente Waddinxveen, Gemeente Leiden, De Waag, Fivoor, GGZ Rivierduinen, Nationale Politie, Openbaar Ministerie, PI Alphen aan den Rijn, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland Zuid-West, Rosa Manus, Jeugdbescherming west, JJI Teylingereind, Stichting De Binnenvest, Stichting Halt en Kwadraad. 

Vergaderstukken BAC ZV opent in nieuw tabblad

Kerngroep

De leden van de Kerngroep Zorg en Veiligheid bestaan uit dezelfde organisaties en gemeenten als de leden van de BAC ZV, maar dan op managers en ambtelijk niveau. Het voorzitterschap van de Kerngroep wordt vervuld door Joni van Leeuwen van de gemeente Leiden en het vicevoorzitterschap door Kristine Evertz van de gemeente Gouda.