Home » Over ZVH » Samenwerken

Samenwerken

De kern van het Zorg- en Veiligheidshuis is samenwerken. We doen het nooit alleen. We werken altijd samen met cliënten en mensen in hun omgeving en met onze samenwerkingspartners. Ook waar samenwerking moeilijk is, blijven wij ons inspannen in het belang van de cliënt en de omgeving. 

Kennis delen 

Wij hebben een brede expertise op zorg en veiligheidsvraagstukken en een groot netwerk: deze kennis en ervaring zetten wij in op casuïstiek waarbij we betrokken zijn. Ook werken en denken wij mee bij beleidsontwikkeling. Dit doen we op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Daarnaast stimuleren we preventie d.m.v. voorlichting en kennisoverdracht. Zowel naar inwoners als professionals.  

Met cliënten en hun omgeving 

We werken zoveel mogelijk samen met de cliënt en de mensen in zijn of haar omgeving. Dat is belangrijk, omdat we ook meldingen krijgen van mensen die daar niet zelf om gevraagd hebben. Wij zijn open en duidelijk over wat we denken dat er aan de hand is en wat we gaan doen. Wij bevragen en betrekken ook professionals om tot een inschatting van de situatie te komen en benodigde hulp te realiseren. Dit doen wij altijd met het doel om het welbevinden en veiligheid van de mensen die betrokken zijn te verbeteren.  

Met professionals  

Als het lokaal niet lukt om zorg te organiseren omdat de situatie te onveilig is, of de inzet die nodig is te specialistisch, dan kan het Zorg en Veiligheidshuis helpen.  Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft verschillende specialismen die kunnen worden ingezet. Onze medewerkers zijn tijdelijk betrokken bij een situatie. Als de veiligheid en zorg voor een persoon, gezin of situatie voldoende geborgd is, wordt hulp door de betrokken partijen voortgezet. 

Wij werken bijna altijd samen met lokale teams en partijen binnen gemeenten en veel met regionale en landelijke specialistische organisaties, zowel vanuit de zorg als vanuit veiligheid. We werken op verschillende manieren samen: wij adviseren, kijken en werken mee en voeren casusregie of procesregie.  

Ook op tactisch en strategisch niveau werken wij samen en dragen we graag bij aan verbeteringen in de brede keten van zorg en veiligheid.