Home » Over ZVH » Zo werken wij

De situatie verbeteren

We stellen vragen om de situatie te begrijpen en luisteren zonder vooroordeel. Wij zijn open en duidelijk over wat er aan de hand is en wat we nodig vinden om te doen. Zo proberen we om met de inbreng van alle betrokkenen tot een gedeelde inschatting van de situatie en de benodigde hulp te komen.  

We werken zoveel mogelijk samen met de cliënt en de mensen in zijn of haar omgeving. Dat is belangrijk, omdat we ook meldingen krijgen van mensen die daar niet zelf om gevraagd hebben. We ondersteunen en stimuleren de cliënt in het nemen van zelfregie, voor zover dat voor de cliënt mogelijk is. 

Standaardoplossingen werken vaak niet voor onze cliënten. We zoeken actief naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren. We zetten door om dat te bereiken. Daarbij houden we ook oog voor de belangen van de omgeving/samenleving.