Werken bij het ZVH

Geloof jij ook dat iedereen recht heeft op een veilig leven en op hulp als dat niet zo is. Dan zit je bij ons goed!

Mensen in overleg op kantoor
Home » Werken bij ZVH

Bij het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) werken gedreven professionals samen om mensen met (complexe) problemen te helpen. Vaak bevinden deze mensen zich in een onveilige situatie, of zorgen zij voor een onveilige situatie voor anderen. Ieders rol binnen het ZVH is hierin belangrijk. Elk team en iedere collega heeft eigen drijfveren om binnen ZVH het werk te doen waarvoor ze gekozen hebben. Net als jij die drijfveren ook hebt. En met z’n allen maken we écht een verschil.  

Samenwerken 

De kern van het ZVH is samenwerken. Van procesregie tot een casusgerichte aanpak: we doen het nooit alleen. We werken altijd samen met cliënten en mensen in hun omgeving, onze samenwerkingspartners en andere betrokken professionals. Waar samenwerking niet mogelijk is, blijven wij ons inspannen in het belang van de cliënt en de omgeving.  

Een groot deel van ons werk gaat over het organiseren van de juiste hulp en zorg, waarbij de veiligheid van mensen meestal ook een rol speelt. Wij brengen zorg, hulp en veiligheid bij elkaar om complexe situaties te doorbreken.  

Voordelen van Hecht

Het ZVH maakt deel uit van Hecht: een organisatie dat zich inzet voor een gezond en veilig Hollands Midden. Naast het ZVH vallen de GGD, de GHOR en de Regionale Ambulance Voorziening onder Hecht. Als je bij ons komt werken, kom je in dienst van Hecht. Je kunt dan gebruikmaken van de gunstige arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden van Hecht.

Pittige casuïstiek, goede begeleiding 

Het werk bij ZVH is uitdagend. Je krijgt te maken met mensen die in hun leven (veel) problemen hebben en/of veroorzaken. Het geeft veel voldoening als het samen lukt om de situatie te verbeteren. Om de hardnekkige problematiek van mensen te doorbreken en veiligheid te vergroten.  

Het werk bij ZVH kan veel van je vragen. Wij creëren een werkomgeving die je daarbij ondersteunt. Met aandacht voor joúw welzijn. We investeren in jouw kennis, kunde en vaardigheden om het werk aan te kunnen én er is tijd en ruimte om moeilijke situaties met elkaar en met je leidinggevende te bespreken.  

Veelgestelde vragen

Ja, dat kan. Jaarlijks lopen diverse HBO en WO studenten stage bij ons. Kijk bij de vacatures of er een stage open staat. Zo niet, neem dan contact met ons op. Wij kijken graag met je mee of er iets mogelijk is.  

Bij ZVH werken veel verschillende professionals. Denk aan onderzoekers en gedragswetenschappers bij Veilig Thuis. Of procesregisseurs Veiligheidshuis en jeugdwerkers bij het Jeugdpreventieteam. Van maatschappelijk werker tot criminoloog, er is van alles mogelijk. Bekijk de vacatures die er nu zijn of neem contact op met het management van het ZVH om mogelijkheden te verkennen.  

Ja, die zijn er zeker! We vinden ontwikkeling van medewerkers erg belangrijk. Dat betekent dat we enerzijds investeren in scholing en training van medewerkers, maar ook hebben we regelmatig interne vacatures waarop collega’s kunnen solliciteren om hun kennis te verbreden, of door te groeien in een andere rol. Denk hierbij aan functies binnen andere teams, maar ook richting beleid, projectleiderschap en management. Daarnaast zijn er ook doorgroeimogelijkheden naar de andere afdelingen binnen Hecht.