Ouderenmishandeling

Home » Ouderenmishandeling

De groep ouderen in de samenleving groeit. Steeds meer mensen zijn door hun leeftijd kwetsbaar en afhankelijk van anderen. Hierdoor neemt het risico op ouderenmishandeling toe.

De kwetsbaarheid van ouderen die afhankelijk zijn van anderen

Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag richting een oudere door een persoon van wie de oudere afhankelijk is. Dat varieert van duwen of stevig vastpakken tot ongewenste besluiten nemen of zonder toestemming geld uitgeven. Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in een zorginstelling. In huiselijke kring betekent het: mishandeling door partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Dit is een vorm van huiselijk geweld. In een zorginstelling gaat het om mishandeling door beroepskrachten in de zorg. 

Met opzet of niet?

Er is een verschil tussen opzettelijke ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg (zonder opzet). In beide gevallen bevindt de oudere zich in een onveilige situatie en moet er iets aan gedaan worden.  

Opzettelijke ouderenmishandeling 

Een oudere kan met opzet mishandeld worden door iemand uit zijn of haar directe omgeving. Vaak is het slachtoffer deels of helemaal afhankelijk van deze persoon. Onder ouderenmishandeling verstaan we lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld. Maar ook financieel misbruik of het onthouden van (medische) zorg.  

Ontspoorde mantelzorg 

Er is echter niet altijd opzet in het spel. Steeds meer ouderen zijn afhankelijk van de zorg van anderen. Langdurig moeten zorgen voor een partner, vader of moeder kan heel zwaar zijn. Als deze last te zwaar wordt, kan dat ten koste gaan van de zorg. Het lukt de mantelzorger niet om goed voor zijn of haar naaste te zorgen waardoor iemand niet de zorg krijgt die nodig is. Dit noemen we ontspoorde mantelzorg.  

Oudermishandeling herkennen

  • Zichtbaar letsel of gebrekkige verzorging; 
  • Overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking; 
  • Onsamenhangende verklaringen over verwondingen; 
  • Depressies of onverklaarbare angst; 
  • Schichtig of teruggetrokken gedrag; 
  • Onverklaarbare uitgaven; 
  • Onbetaalde rekeningen en aanmaningen; 
  • Lege koelkast. 

De rol van ZVH 

Veilig Thuis is expert als het gaat om de aanpak van ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. Je kunt bij Veilig Thuis terecht voor advies of het doen van een melding. Als het nodig is, organiseren wij hulp.   

Ook kan het Meldpunt Zorg en Overlast ingeschakeld worden als het gaat om ontspoorde mantelzorg. Vaak zijn het buren, thuiszorg of anderen die zien dat het niet goed gaat. Zij maken zich zorgen. Als er geen sprake is van opzet, kunnen zij een melding doen bij het Meldpunt Zorg en Overlast. Wij maken dan een inschatting van de benodigde zorg en organiseren dat die op gang komt. Samen en ter ondersteuning van de mantelzorger.   

Veelgestelde vragen

Dat is afhankelijk van waar je vraag over gaat. Heeft het te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling, dan kun je advies vragen bij Veilig Thuis Hollands Midden. Weet dat wij graag met je meedenken. Ook als je twijfelt, is het belangrijk dat je contact met ons opneemt. Misschien is er geen verdere actie nodig en is het gesprek over jouw zorgen al genoeg. Maar als er wel sprake is van onveiligheid, dan stopt dit vaak niet vanzelf. Wij kunnen je adviseren en verder helpen.  

Heb je een andere vraag op het gebied van zorg en veiligheid? Misschien kunnen we je op een andere manier van dienst zijn. Bijvoorbeeld via het Meldpunt Zorg en Overlast, het Jeugdpreventieteam of het Veiligheidshuis. Je kunt ook op thema zoeken.

Is er acuut hulp nodig: bel 112.

  • Gaat het om mishandeling binnen een afhankelijkheidsrelatie? Dus bijvoorbeeld binnen een gezin, huwelijk of familie? Neem dan contact op met Veilig Thuis Hollands Midden voor advies of om een melding te doen.
  • In andere gevallen, zoals mishandeling op straat of door een buur, kun je aangifte doen bij de politie.
Naar alle veelgestelde vragen