Home » Telling brengt ware omvang dak- en thuisloosheid in beeld 
Telling brengt ware omvang dak- en thuisloosheid in beeld 
,

Telling brengt ware omvang dak- en thuisloosheid in beeld 

De ETHOS-telling. Op 11 april 2024 is het zover. Samen met 60 andere organisaties doet het ZVH mee aan deze grote actie. De telling moet inzicht geven in de grootte en aard van de groep dak- en thuisloze mensen.  

Dak- en thuisloosheid is een groot probleem in veel situaties waar we bij betrokken zijn. Met dit onderzoek wordt het meer zichtbaar. En kan er meer aan gedaan worden. Daarom tellen wij mee.  

Point-in-time telling

De ETHOS telling is een zogenoemde point-in-time-meting, iedereen telt op één moment. Op 11 april zetten meer dan 60 organisaties in Holland Rijnland op een rij welke mensen zij kennen die dak- of thuisloos zijn of snel worden. Bijvoorbeeld afdelingen van de gemeenten, politie, maatschappelijke opvangorganisaties, buurthuizen, woningcorporaties, thuiszorg en maatschappelijk werk. En dus ook het ZVH. Omdat zoveel organisaties meetellen komt er een veel completer beeld van de echte hoeveelheid mensen die hulp nodig hebben.  

Niet het standaardbeeld van een dakloze 

“Bij de ETHOS telling betekent dakloosheid een gebrek aan volwaardige huisvesting. Daardoor tellen ook mensen mee die nu vaak niet in cijfers worden meegenomen”, vertelt Willem van Sermondt, programmaleider Kansfonds. “Vorig jaar is in Nederland voor het eerst zo geteld. In de regio Noordoost-Brabant ontdekten we in 2023 dat ruim 40 procent van de getelde dak- en thuisloze personen kinderen en jongeren waren.  

Ook bleek bijna een derde van de getelde volwassenen een vrouw. Ook woont de grootste groep niet op straat of in de opvang voor dakloze mensen. Ze wonen bij vrienden, familie, in een auto, garage of in een stacaravan. Heel anders dus dan het standaardbeeld dat mensen hebben. Met deze resultaten konden de deelnemende gemeenten gericht aan de slag gaan.”

Lees meer over de ETHOS-telling op de site van Holland Rijnland.