Home » Wijk-GGD’ers voor mensen met onbegrepen gedrag 
Wijk-GGD’ers voor mensen met onbegrepen gedrag 
, ,

Wijk-GGD’ers voor mensen met onbegrepen gedrag 

Steeds vaker zijn er incidenten met mensen met onbegrepen gedrag. Het ZVH heeft in samenwerking met de gemeenten wijk-GGD’ers in Krimpenerwaard, Zuidplas, Hillegom, Lisse en Teylingen ingezet om deze mensen tijdig hulp te kunnen bieden. Dit helpt ook de overlast voor de omgeving en het aantal meldingen bij de politie te verminderen. 

Zorg en hulp bieden

Dé persoon met verward gedrag bestaat niet. Je kunt bijvoorbeeld denken aan mensen met dementie, psychische problemen, verslaving of een licht verstandelijke beperking. Ook mensen met problemen die boven het hoofd dreigen te groeien, kunnen verward gedrag vertonen. Denk bijvoorbeeld aan ernstige schulden, het verlies van dierbaren of (dreigende) dakloosheid. 

Door een combinatie van ontwikkelingen in de samenleving komen we deze mensen steeds vaker tegen in de wijk. Inwoners ervaren hun gedrag als onveilig. Dit is niet altijd het geval. Veel personen met verward gedrag hebben vooral zorg en/of hulp nodig. Het gedrag dat zij laten zien, is eerder onbegrepen dan onveilig. Er is een dringende behoefte bij veel organisaties om een oplossing te vinden. Een oplossing waarbij we een brug slaan tussen (het gevoel van) veiligheid, zorg en wonen. Ook bij de politie klinkt deze behoefte. Het opvangen en toeleiden van deze mensen kost hen steeds meer tijd. 

Vroeg contact leggen en helpen 

Het gaat om een groep kwetsbare mensen die vaak pas laat in beeld komen. Met de inzet van de wijk-GGD’er willen we eerder contact leggen. Zij proberen escalaties te voorkomen en mensen snel naar goede hulp te leiden. De politie is daarin een belangrijke partner om de signalen door te zetten naar de wijk-GGD’ers. 

Meer info

De wijk-GGD’ers zijn werkzaam bij het Meldpunt Zorg en Overlast van het ZVH.