Home » Veilig Thuis en Lokale Teams werken nauwer samen
Veilig Thuis en Lokale Teams werken nauwer samen
, ,

Veilig Thuis en Lokale Teams werken nauwer samen

Vorig jaar hebben we de samenwerking met een aantal lokale teams verbeterd. Collega’s van Veilig Thuis hebben in 2023 dagdelen gewerkt op locaties van deze lokale teams. Door persoonlijk aanwezig te zijn is het makkelijker overleggen. Zo creëren we een nauwere band tussen Lokale Teams en Veilig Thuis in het belang van snelle passende zorg voor inwoners.

De samenwerking kent verschillende onderdelen, waaronder een warme overdracht van casuïstiek, advies en meedenken bij zaken over huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ook omvat het gezamenlijk maken van een plan van aanpak en de voorbereiding van gesprekken en huisbezoeken. Lokale Teams kunnen zelf laten weten waar behoefte aan is.

We hebben gezien dat teams vaker advies vragen over de personen en gezinnen waar zij zich zorgen over maken. Daarbij is advies vanuit Veilig Thuis in veel situaties al voldoende om verdere stappen te ondernemen zonder dat een melding bij Veilig Thuis nodig is.
Voor daadwerkelijke meldingen blijft het Lokale Team contact opnemen met de meldingen dienst van Veilig Thuis, en niet met de medewerkers op locatie.

Wij vinden deze werkwijze waardevol en gaan er daarom mee verder én uitbreiden. In 2024 willen we bij lokale teams in elke gemeente dagdelen werken en beschikbaar te zijn.