Home » Zorgen over lange wachttijden bij Veilig Thuis
Zorgen over lange wachttijden bij Veilig Thuis
, ,

Zorgen over lange wachttijden bij Veilig Thuis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt zich zorgen over de aanhoudende wachtlijsten en de lange wachttijden bij Veilig Thuis. Het is goed dat daar landelijk aandacht voor is. Ook Veilig Thuis in Hollands Midden heeft te maken met langere wachttijden, gelukkig wel minder dan gemiddeld in Nederland.  

Hoe gaat het bij ons in de regio? 

Wij hebben onder de noemer ‘procesoptimalisatie’ in 2023 verbeteringen doorgevoerd in de manier waarop we werken. Dit is ook terug te zien in de wachttijden, die zijn nu namelijk korter dan het gemiddelde in de rapportage van de IGJ. Het grootste deel van onze meldingen en onderzoeken ronden wij binnen de gestelde termijn af. We gaan verder met deze procesoptimalisatie in 2024.  

Overigens handelen wij in geval van crisis altijd direct. 

Wel een zorgelijke trend 

Wij delen wel de zorgen over de lange wachttijden. Het gaat om situaties waarin kinderen en volwassenen te maken hebben met geweld, mishandeling en verwaarlozing. Dat moet in alle gevallen zo snel mogelijk opgepakt worden!  

Helaas is dat in de praktijk niet altijd haalbaar. Redenen hiervoor zijn:  

  • Het aantal meldingen stijgt. Dat is op zich een goede ontwikkeling, want vroeger zagen we alleen het topje van de ijsberg. Het betekent wel dat we meer situaties moeten beoordelen en oppakken.  
  • De situaties zijn complexer. Steeds vaker speelt er een combinatie problemen in een gezin, zoals schulden/armoede, alcoholverslaving en psychische problemen.  
  • Het is moeilijk nieuwe medewerkers te vinden. Dit is een landelijk probleem, net als in het onderwijs en de zorg.  
  • Wachtlijsten bij vervolghulp. Wij laten onveilige situaties niet los als we niet kunnen overdragen aan andere hulpverleners.  

Zoals gezegd voeren wij bij Veilig Thuis Hollands Midden verbeteringen door om de wachttijden te verminderen. Daarnaast zijn we actief bezig met personeelswerving. Het is ook een maatschappelijke uitdaging die we samen met politiek en samenleving moeten oppakken.