Dak- en thuisloosheid

Home » Dak- en thuisloosheid

Ook in een welvarend land als Nederland leven mensen die geen dak boven hun hoofd of een thuis hebben. Vaak is dat een gevolg van een ingrijpende gebeurtenis of een opeenstapeling van problemen. Het tijdig organiseren van hulp bij deze problemen kan dak- en thuisloosheid voorkomen. En als dat niet lukt, is het belangrijk dat mensen de weg naar de opvang weten te vinden.  

Je huis kwijtraken, het kan opeens gebeuren 

Achter elk persoon die geen dak of thuis heeft, zit een verhaal. Mensen raken niet ‘zomaar’ hun huis kwijt. Onderliggende problemen zorgen ervoor dat iemand zijn rekeningen niet meer kan betalen. Werkloos geraakt, gescheiden, partner of kinderen overleden, psychische klachten, verslaving, geldproblemen enzovoorts. Wie met een probleem te maken krijgt, kan het meestal wel aan. Maar als de problemen zich snel achter elkaar voordoen en opstapelen, dan kan het teveel worden. En voor je het weet, kun je de huur of de hypotheek niet meer betalen.   

Samen problemen oplossen 

Hulp vragen is vaak moeilijk. Mensen zijn heel erg gewend om hun eigen boontjes te doppen. En blijven dat doen tot het echt niet meer gaat en het te laat is. Schaamte speelt een grote rol. Je moet toegeven dat je in de problemen zit. Soms door je eigen toedoen. Dat het je niet lukt om er zelf uit te komen. Tegen beter weten in hoop je dat het toch goedkomt.   

Dat is heel begrijpelijk, maar toch is het belangrijk om wel op tijd hulp in te schakelen. Hoe eerder hoe beter. Als je langer wacht, worden je schulden groter, kost het nóg meer tijd om alles terug te betalen. Hulp vragen kan je zelf. Vaak zijn het ook buren, familie of de woningbouwcorporatie die de hulp inschakelen. En dat is maar goed ook, want met de juiste hulp op het juiste moment kan een huisuitzetting misschien voorkomen worden.    

Achtergrondinformatie over dak- en thuisloosheid van het Trimbos instituut opent in nieuw tabblad

De rol van het ZVH 

Als het gaat om dak- en thuisloosheid doet het ZVH verschillende dingen: 

  • Hulp organiseren om huisuitzetting te voorkomen.  
  • Dak- en thuislozen naar de opvang leiden. 
  • Regionale coördinatie van opvang tijdens koude dagen (Kouderegeling

Voorkomen van een huisuitzetting 

Bij ons Meldpunt Zorg en Overlast kunnen mensen laten weten als ze zich zorgen maken dat iemand zijn huis dreigt kwijt te raken. Bijvoorbeeld als iemand van de woningbouwcorporatie ziet dat een huurder moeite heeft om de huur te betalen. Maar het kan ook een buur zijn die ziet dat iemand zijn hoofd niet meer boven water kan houden. Zodra we hier een melding van krijgen, gaan we in gesprek met de betrokkene om te kijken wat er nodig is om huisuitzetting te voorkomen.  

Naar de opvang leiden 

Bij ons Meldpunt Zorg & Overlast krijgen we ook meldingen binnen over mensen die dak- of thuisloos zijn, maar bijvoorbeeld geen gebruikmaken van de opvangvoorzieningen of overlast veroorzaken. De politie geeft deze situaties aan ons door. Het meldpunt probeert die mensen naar de opvang te leiden. We werken hierbij nauw samen met de Maatschappelijke Opvang.     

Kouderegeling coördineren 

Op koude winterse dagen kan het ZVH de kouderegeling laten ingaan. Dit betekent dat daklozen in de hele regio overdag en ’s nachts gratis opvang en een warme maaltijd krijgen. Lees meer over de kouderegeling.