Jeugdcriminaliteit

Home » Jeugdcriminaliteit

Voor jongeren, vooral tieners, is het leven een grote ontdekkingstocht. Op zoek naar hun identiteit proberen ze nieuwe dingen uit en zoeken de grens op. Vaak gaat dat goed en is het onschuldig. Soms gaan ze de grens over en overtreden ze de wet. Ze stelen of vernielen iets. Veelal gaat het dan om lichte vergrijpen.  

Jong in de criminaliteit

Soms blijft het niet bij dit soort incidenten. Ze kunnen vaker en grover de fout ingaan en komen met verkeerde vrienden in aanraking. Gaan drugs gebruiken en/of verkopen, en (steek)wapens bij zich dragen. Zo kunnen ze afglijden naar de criminaliteit. Het is goed om al bij de eerste, lichte vergrijpen te verdiepen in de leefwereld van de jongere. Gebeurt het vaker? Met wie gaat de jongere om? Gaat hij/zij naar school? Heeft hij/zij een bijbaantje, sport of hobby’s? Dit speelt allemaal mee bij het inschatten van de risico’s op herhaling en mogelijk verder afglijden naar crimineel gedrag.  

Criminaliteit op vroege leeftijd voorkomen 

Jongeren die op vroege leeftijd in aanraking komen met criminaliteit, lopen het risico daar niet meer uit te komen. Het vooruitzicht is een langdurige criminele loopbaan. De aanpak van jeugdcriminaliteit is erop gericht om dat te voorkomen.  

Groepsdruk 

Tieners hechten veel waarde aan wat anderen van ze vinden. De groepsdruk is enorm. Jongeren doen soms dingen waarvan niemand zou denken dat ze dat zouden doen (ook hun ouders niet.) Bijvoorbeeld om zich te bewijzen of omdat ze bang zijn afgewezen te worden. Of omdat ze (anders) gepest en bedreigd worden. Sociale media spelen hierin een belangrijke rol.  

De rol van ZVH 

Het Jeugdpreventieteam (JPT) zet zich in om jeugdcriminaliteit in een vroeg stadium te voorkomen en terug te dringen. Zij gaan hiervoor in gesprek met de jongere en de ouders, en starten zo nodig een begeleidingstraject.  

Crimineel gedrag kan diverse oorzaken hebben. Veelal speelt de invloed van vrienden een grote rol. Ook een onprettige of onveilige thuissituatie kan bijdragen aan crimineel gedrag bij jongeren In die situaties kan Veilig Thuis onderzoeken wat er nodig is om de veiligheid weer terug te krijgen.

Als ouders de zorg voor hun kinderen niet kunnen organiseren vanwege een verslaving, psychiatrie of licht verstandelijk beperking, dan kan Basiscoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK) mogelijk ingezet worden.  

Vanuit team Veiligheidshuis wordt meegewerkt aan pilots in gemeenten in het kader van dealbreakers een aanpak ter preventie van jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit. 

Veelgestelde vragen

Het Jeugd Preventie Team (JPT) heeft in de regio Hollands Midden met de politie afspraken gemaakt over hoe zij samenwerken. De medewerkers van het JPT werken vanuit de verschillende politiebureaus binnen deze regio. Ze ondersteunen de politie om beginnende criminaliteit bij jeugd vroeg te herkennen en te bekijken welke zorg er nodig is. Als een jongere met de politie in aanraking komt, doet de politie een zorgmelding bij Veilig Thuis. Als er sprake is van crimineel gedrag of mogelijk afglijden naar crimineel gedrag kan Veilig Thuis na eigen beoordeling besluiten de zorgmelding door te zetten naar het JPT. Aanmeldingen voor een begeleidingstraject bij het JPT komen bijna altijd op deze manier via Veilig Thuis binnen.

Wanneer bij ouders, scholen of andere organisaties zorgen bestaan over het mogelijk afglijden van een jongere naar crimineel gedrag, kunnen zij het Jeugdpreventieteam (JPT) benaderen voor advies. En als het nodig is, kan een begeleidingstraject gestart worden.  

Je kunt contact opnemen met het Jeugdpreventieteam (JPT). Zij bespreken de zorgen met u en kunnen inschatten wat het risico is. Wanneer nodig, wordt er een begeleidingstraject gestart samen met uw kind.

Naar alle veelgestelde vragen