Levensloopaanpak

Home » Levensloopaanpak

In elke gemeente wonen mensen die door psychiatrische problemen, een verslaving en/of een verstandelijke beperking gevaarlijk gedrag kunnen vertonen. Zij zijn in beeld bij gemeenten, zorginstellingen, politie, justitie en huisvestingorganisaties. De reguliere hulp en ondersteuning werkt hier niet. Het risico voor de personen zelf, de directe omgeving en de samenleving neemt toe.  

Een stabiel leven opbouwen

Voor deze mensen zijn een nauwe samenwerking en korte lijnen tussen instanties nodig. Dat gebeurt met de levensloopaanpak. De instanties trekken samen op en helpen deze personen om een zo stabiel mogelijk leven op te bouwen. Ook staan zij klaar om in te springen als er signalen zijn dat het weer slechter gaat.

Het FACT-team van Fivoor is als levensloop coördinator langdurig bij de betreffende persoon betrokken. Ook in situaties waar andere zorg meestal stopt, bijvoorbeeld als iemand in de gevangenis raakt of als het juist weer goed gaat. Deze casemanager betrekt instanties die op dat moment nodig zijn en blijft steeds in verbinding met de persoon zelf. 

Levensloopaanpak in het kort

De levensloopaanpak is een samenwerking voor mensen met onbegrepen gedrag en een hoog veiligheidsrisico.

Rol van het ZVH 

Team Veiligheidshuis heeft een coördinerende rol en zorgt dat de samenwerking goed verloopt. In grote lijnen betekent dit dat wij:  

  • … het aanmeldpunt zijn en de beoordeling in gang zetten. 
  • … partijen bij elkaar brengen en samenwerking stimuleren om continuïteit van zorg te bieden 
  • … afspraken monitoren en waar nodig bijsturen. Concreet betekent dit 3-maandelijke monitoring en indien nodig komen de partners vaker bijeen. 
  • … samen met de betrokken organisaties één samenwerkingsplan maken, gericht op alle leefgebieden voor de korte- en lange termijn. 
  • … met de betrokken organisaties onderzoeken waar en hoe er maatwerk geboden moet worden.  

Het team Veiligheidshuis werkt nauw samen met het FACT-team van Fivoor.  

Animatie over Willem

Bekijk de video op Vimeo.

Uitvoering door Fivoor opent in nieuw tabblad

Aanmelden voor de Levensloopaanpak  

De Levensloopaanpak is heel intensief en wordt niet zomaar ingezet. Alleen als aan specifieke criteria wordt voldaan, kan de aanpak ingezet worden. In de regio Hollands Midden hebben we het over enkele tientallen mensen die deze aanpak krijgen.  

Alleen samenwerkingspartners kunnen iemand aandragen voor de Levensloopaanpak. Voor meer informatie of aanmelden kunnen zij contact opnemen met het team Veiligheidshuis.  

Veelgestelde vragen

De aanpak duurt zo lang als nodig. Samen met de betrokken organisaties kan een persoon weer uit de Levensloopaanpak uitstromen. Hierbij wordt gelet op het risico op gevaar, of er voldoende beschermende factoren zijn en iemand moet minimaal 2 jaar veilig gedrag vertonen. 

We kunnen mensen niet verplichten om mee te werken aan de levensloopaanpak. Wel blijven we betrokken bij de persoon in kwestie, ook als het langer duurt om medewerking te krijgen. Het gaat ons erom dat we samen bekijken wat er nodig is om situatie voor hem/haar en de maatschappij te verbeteren.

De levensloopaanpak werkt het beste als de cliënt toestemming geeft. Maar ook zonder toestemming kan de levensloopaanpak starten. Wel blijven we altijd proberen om toestemming en medewerking te krijgen.

Iemand die voor de levensloopaanpak in aanmerking komt, wordt gevraagd om toestemming voor het uitwisselen van informatie. Deze toestemming wordt vastgelegd in het elektronisch dossier van de levensloopaanbieder.

De Levensloopaanpak blijft doorgaan en wordt overgedragen naar de casemanager in de nieuwe regio waar de persoon gaat wonen. Belangrijk hierbij is de continuïteit van zorg. 

Naar alle veelgestelde vragen