MDA++

Home » MDA++

Elke gemeente kent huishoudens waar meerdere problemen spelen. Soms is er dan ook sprake van kindermishandeling, huiselijk geweld en/of seksueel geweld. Gelukkig zijn er diverse instanties die deze gezinnen kunnen helpen met hun problemen. Maar soms zijn de problemen zo ernstig, hardnekkig of complex dat het huiselijk geweld of de kindermishandeling telkens weer terugkomt. Op dat moment kan de Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) voor een doorbraak zorgen.  

Complexe problemen in een gezin 

Huiselijk geweld of kindermishandeling zijn op zichzelf al moeilijk op te lossen. Het gaat van generatie op generatie over. Ook zijn betrokkenen soms terughoudend om er iets aan te doen. Veilig Thuis spant zich in om gezinnen met deze problemen te helpen. Maar het komt ook voor dat er meer speelt. Een gezin heeft bijvoorbeeld schulden, één van de kinderen heeft autisme, één ouder drinkt te veel, de ander heeft een gokprobleem en een grootouder met dementie woont ook in het huis.  

Elk probleem op zich lijkt prima op te lossen, maar alles bij elkaar maakt het ingewikkeld. Diverse hulpverleners komen over de vloer en richten zich vooral op het stukje probleem waar hun expertise ligt. De problemen houden elkaar echter in stand en daarmee wordt het geweld of de kindermishandeling niet gestopt. In die situaties kan een MDA++ aanpak helpen.   

MDA++ in het kort

De Multidisciplinaire Aanpak (MDA++ ) voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld.

Aanmeldformulier MDA++

Wat is MDA++ 

MDA++ staat voor Multi Disciplinaire Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. De eerste plus staat voor intersectoraal en de tweede plus voor specialistisch. MDA++ wordt ingeschakeld bij ongeveer 5% van de gezinnen waarin ernstige onveiligheid speelt.  

Het kernteam bestaat uit specialisten uit de zorg-, justitie en medische sector: 

  • Politie 
  • Vrouwenopvang 
  • De Waag, forensische GGZ 
  • Veiligheidshuis  
  • Veilig Thuis 
Folder MDA++ opent in nieuw tabblad

Samenwerken

Het MDA++ kernteam komt wekelijks bijeen om complexe situaties in gezinnen te bespreken. Zo nodig wordt het team aangevuld met extra experts vanuit bijvoorbeeld de verslavingszorg of de zorg voor mensen met een beperking.  

De rol van het ZVH 

Het ZVH is op twee manieren bij MDA++ betrokken. Veilig Thuis is de expert als het gaat om huiselijk geweld en kindermishandeling. Een melding bij Veilig Thuis is een vast onderdeel van de aanmeldprocedure. Het team Veiligheidshuis doet de regie over het proces, is voorzitter tijdens de overleggen en monitort de gemaakte afspraken. 

Hoe je iemand kunt aanmelden voor MDA++ 

Bij acute en structurele onveiligheid in gezinnen heeft Veilig Thuis altijd een rol. Aanmelden gaat via Veilig Thuis. Het MDA++ team kan alleen ingezet worden als alle betrokken ketenpartners het met elkaar eens zijn de huidige hulp niet verder komt. Een van de ketenpartners doet vervolgens een verzoek bij Veilig Thuis om de situatie voor te leggen aan het MDA++ team.

Aanmelden voor MDA++

Wil je het MDA++ team inschakelen om een gezin te helpen met hun complexe problemen? Bespreek de situatie met Veilig Thuis: