Kindermishandeling

Home » Kindermishandeling

Kinderen hebben een veilige omgeving nodig om gezond te kunnen opgroeien. Die veiligheid begint thuis, in het eigen gezin. Helaas is dat niet voor ieder kind het geval. Naar schatting zijn elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling (bron: huiselijkgeweld.nl). Gemiddeld is dat één kind in elke klas. Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Het is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Verwaarlozing valt er bijvoorbeeld ook onder. 

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling komt voor in verschillende vormen. Het vindt plaats binnen een relatie waarin de minderjarige afhankelijk van de ander. In gezinnen waarin één of meer kinderen worden mishandeld, komen vaak verschillende vormen van mishandeling tegelijk voor. Bij elke vorm van kindermishandeling kan de ernst variëren van licht tot zeer ernstig. De duur en hoe vaak het geweld voorkomt, bepalen mede de ernst en de gevolgen van de mishandeling. 

 • Lichamelijke mishandeling: Geweld zoals slaan, schoppen en knijpen.  
 • Psychische mishandeling: Afwijzing, vijandigheid, schelden, de schuld geven van volwassenenproblematiek, angst aanjagen of negeren.  
 • Lichamelijke verwaarlozing: Ouders voldoen niet aan lichamelijke behoeften van het kind. Bijvoorbeeld niet of te weinig gezond eten geven, geen warme kleding in de winter of geen/te weinig aandacht voor lichamelijke verzorging.  
 • Psychische verwaarlozing: Zwaar tekort aan positieve aandacht voor het kind, geen liefde en complimenten geven.  
 • Seksueel misbruik: Het doen of eisen van ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van het kind. 
 • Getuige van huiselijk geweld: Kinderen zien of horen geweld tussen ouders/gezinsleden, ook als ze niet direct betrokken of in dezelfde ruimte zijn. 
 • Complexe scheidingen: Als kinderen schade ondervinden van een heftige en langdurige ruzie bij een scheiding van ouders. 

Kijk op Veilig Thuis Hollands Midden voor meer informatie over deze vormen van kindermishandeling.  

Wat kun je als kind doen?

Geheimen moet je bewaren. Maar dat geldt alleen voor leuke geheimen. Waar het bij kindermishandeling om gaat zijn ‘niet-leuke’ geheimen. Die moet je niet bewaren in je eentje. Je kunt het vertellen aan iemand die je vertrouwt. Denk aan een familielid, vriend(in) of een leraar/vertrouwenspersoon op je school. Of je kunt met de kindertelefoon bellen. Ook kun je chatten, bellen of mailen met iemand van Veilig Thuis.  

Wat kun je als professional doen?

Onder professional verstaan wij iedereen die in zijn of haar beroep te maken kan krijgen met signalen van kindermishandeling. Denk aan leerkrachten, huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, sociaal werkers en bijv. artsen. Voor deze professionals geldt de wet meldcode, wat inhoudt dat je verplicht bent om de stappen van de Wet meldcode te volgen bij (vermoedens) van kindermishandeling en huiselijk geweld.  

Twijfel je aan je vermoedens? Of twijfel je of een melding bij Veilig Thuis de juiste stap is? Je kunt Veilig Thuis ook benaderen voor advies. Om samen te bekijken wat juiste is om te doen.   

Wat kun je als familie, kennis of omstander doen

Ben je getuige van kindermishandeling of heb je een vermoeden? Dan kun je het gesprek aangaan met de pleger of het slachtoffer. Veilig Thuis kan tips geven over hoe je dit gesprek kan aanpakken. Ook kun je een melding doen, zodat Veilig Thuis de situatie kan onderzoeken.  

De rol van ZVH

Veilig Thuis is de expert als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en is het meldpunt voor situaties die onderzocht en aangepakt moeten worden.  

Daarnaast kunnen andere teams binnen het ZVH betrokken worden en/of helpen.   

 • De Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK) helpt ouders bij het regelen van de basis zorg voor hun kinderen. BKK kan ingeschakeld worden als ouders niet in staat zijn om de meest basale zorg voor hun kinderen te regelen vanwege psychische problemen, een verslaving of een (licht) verstandelijke beperking.  
 • Als er sprake is van een acute situatie waarbij de veiligheid of het welzijn van een kind of ander gezinslid in gevaar is en direct hulp noodzakelijk is, kan het Crisisinterventieteam (CIT) worden ingeschakeld. 
 • Misschien is er sprake van (beginnende) criminaliteit bij tieners. Daar kan het Jeugdpreventieteam (JPT) bij ondersteunen.  
 • Het gezin veroorzaakt overlast voor de omgeving. Het Meldpunt Zorg en Overlast (MZO) kan betrokken worden.  
 • Als gezinsleden met politie of justitie in aanraking komen, brengt het team Veiligheidshuis (VH) betrokken instanties bij elkaar om straf en zorg goed op elkaar te laten aansluiten.  

Direct naar

Veilig Thuis

Veelgestelde vragen

Dat is afhankelijk van waar je vraag over gaat. Heeft het te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling, dan kun je advies vragen bij Veilig Thuis Hollands Midden. Weet dat wij graag met je meedenken. Ook als je twijfelt, is het belangrijk dat je contact met ons opneemt. Misschien is er geen verdere actie nodig en is het gesprek over jouw zorgen al genoeg. Maar als er wel sprake is van onveiligheid, dan stopt dit vaak niet vanzelf. Wij kunnen je adviseren en verder helpen.  

Heb je een andere vraag op het gebied van zorg en veiligheid? Misschien kunnen we je op een andere manier van dienst zijn. Bijvoorbeeld via het Meldpunt Zorg en Overlast, het Jeugdpreventieteam of het Veiligheidshuis. Je kunt ook op thema zoeken.

Is er acuut hulp nodig: bel 112.

 • Gaat het om mishandeling binnen een afhankelijkheidsrelatie? Dus bijvoorbeeld binnen een gezin, huwelijk of familie? Neem dan contact op met Veilig Thuis Hollands Midden voor advies of om een melding te doen.
 • In andere gevallen, zoals mishandeling op straat of door een buur, kun je aangifte doen bij de politie.
Naar alle veelgestelde vragen