Huiselijk geweld

Home » Huiselijk geweld

Soms kunnen spanningen in een gezin of relatie zo oplopen, dat er een onveilige thuissituatie ontstaat. Dat is vreselijk voor wie hier middenin zit. Huiselijk geweld is geweld dat plaatsvindt in huiselijk kring. Bijvoorbeeld door partners, ex-partners, ouders, kinderen, andere familieleden of huisvrienden. De term huiselijk verwijst naar de relatie tussen de betrokkenen, en niet naar de plaats waar het geweld plaatsvindt.

Wat is huiselijk geweld? 

Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld.  

 • Lichamelijke mishandeling, van duwen of hardhandig beetpakken tot schoppen en slaan. Deze vorm van mishandeling is het snelst zichtbaar, vooral als het vaker voorkomt. 
 • Psychische mishandeling door uitschelden, beledigen, vernederen, bedreigen of isoleren. 
 • Financiële uitbuiting door diefstal, afpersing, het veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken. 
 • Verwaarlozing door iemand niet goed te verzorgen. Bijvoorbeeld door niet voldoende of ongezond eten te geven. Of door geen aandacht te geven aan iemand. 
 • Seksueel misbruik, het doen of eisen van ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van slachtoffers. 

Niet altijd sprake van opzet

Elke vorm van huiselijk geweld is schadelijk en mag niet gebeuren. Maar er is niet altijd sprake van opzet. Soms kan iemand de zorg voor kinderen of bejaarde ouders niet meer aan. Dat kan dan ontsporen met mishandeling of verwaarlozing tot gevolg. Het is belangrijk om ook dit soort situaties te herkennen, zodat er gepaste actie genomen kan worden.  

De rol van ZVH 

Als er sprake is van (een vermoeden van) huiselijk geweld, kan ZVH op diverse manieren betrokken worden.    

 • Veilig Thuis is de expert als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld. Veilig Thuis geeft advies en is het meldpunt voor situaties die onderzocht en aangepakt moeten worden. 
 • Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen helpt ouders bij het regelen van de basis zorg voor hun kinderen. BKK kan ingeschakeld worden als ouders niet in staat zijn om de meest basale zorg voor hun kinderen te regelen vanwege psychische problemen, een verslaving of een (licht) verstandelijke beperking. Zo kan verwaarlozing van kinderen opgelost of voorkomen worden.   

Andere onderdelen van ZVH kunnen met hun expertise ook een bijdrage leveren om huiselijk geweld aan te pakken. Huiselijk geweld kan ook een signaal zijn dat er meer speelt.   

 • Misschien is er sprake van (beginnende) criminaliteit bij tieners. Daar kan het Jeugdpreventieteam bij ondersteunen.  
 • Het gezin veroorzaakt overlast voor de omgeving. Het Meldpunt Zorg en Overlast kan betrokken worden.  
 • Als gezinsleden met politie of justitie in aanraking komen, brengt het team Veiligheidshuis betrokken instanties bij elkaar om straf en zorg goed op elkaar te laten aansluiten.  
 • Als er sprake is van een acute situatie waarbij de veiligheid of het welzijn van een kind of ander gezinslid in gevaar is en direct hulp noodzakelijk is, kan het Crisisinterventieteam worden ingeschakeld. 

Veelgestelde vragen

Dat is afhankelijk van waar je vraag over gaat. Heeft het te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling, dan kun je advies vragen bij Veilig Thuis Hollands Midden. Weet dat wij graag met je meedenken. Ook als je twijfelt, is het belangrijk dat je contact met ons opneemt. Misschien is er geen verdere actie nodig en is het gesprek over jouw zorgen al genoeg. Maar als er wel sprake is van onveiligheid, dan stopt dit vaak niet vanzelf. Wij kunnen je adviseren en verder helpen.  

Heb je een andere vraag op het gebied van zorg en veiligheid? Misschien kunnen we je op een andere manier van dienst zijn. Bijvoorbeeld via het Meldpunt Zorg en Overlast, het Jeugdpreventieteam of het Veiligheidshuis. Je kunt ook op thema zoeken.

Is er acuut hulp nodig: bel 112.

 • Gaat het om mishandeling binnen een afhankelijkheidsrelatie? Dus bijvoorbeeld binnen een gezin, huwelijk of familie? Neem dan contact op met Veilig Thuis Hollands Midden voor advies of om een melding te doen.
 • In andere gevallen, zoals mishandeling op straat of door een buur, kun je aangifte doen bij de politie.
Naar alle veelgestelde vragen