Veilig Thuis (VT)

Home » Veilig Thuis (VT)

Voor veel mensen is thuis een plek waar ze zich veilig voelen. Waar ze graag komen na een lange dag op school, na een drukke werkdag of na een avondje stappen. Helaas geldt dit niet voor iedereen. Soms is thuis helemaal geen fijne plek. Er kunnen thuis dingen gebeuren waardoor iemand zich onveilig voelt. Van slaande ruzies en scheldpartijen tot ongewenst (seksueel) contact of vernedering. Veilig Thuis adviseert en schakelt hulp in bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.  

Veilig Thuis voor iedereen 

Veilig Thuis is er voor iedereen die in Nederland te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Denk aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die ermee te maken krijgen. Maar ook de betrokkenen, omstanders en professionals. Bij professionals kun je denken aan leraren, huisartsen en politie. Wij geven iedereen die dat nodig heeft advies over wat zij kunnen doen. Waar nodig doen we onderzoek en zorgen wij dat de juiste hulp wordt ingezet. 

Veilig Thuis in het kort

Wij zetten ons in om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen.

Veilig Thuis geeft advies 

Zit je zelf in een onveilige thuissituatie? Of heb je het vermoeden dat iemand anders er thuis mee te maken heeft? En weet je niet wat je moet doen? Misschien ben je bang voor wat er gaat gebeuren of denk je dat het vanzelf wel goedkomt. Weet dat wij graag met je meedenken. Ook als je twijfelt is het belangrijk dat je contact met ons opneemt. Misschien is er geen verdere actie nodig en is het gesprek over jouw zorgen al genoeg. Maar als er wel sprake is van onveiligheid, dan stopt dit vaak niet vanzelf. Wij kunnen je adviseren en verder helpen.  

Veilig Thuis kan hulp inschakelen 

Als duidelijk is wat er aan de hand is, bespreekt de medewerker met jou wat je eventueel zelf kunt doen. Zijn er mensen in de omgeving die kunnen helpen of is er professionele hulp nodig? In dat geval denkt Veilig Thuis met je mee hoe deze hulp georganiseerd kan worden.  

Niet altijd is meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms is verder onderzoek nodig. In dat geval onderzoeken wij de zorgen om vast te stellen wat er aan de hand is én om te bepalen wat er nodig is om het weer veilig te krijgen. Dat doen wij zo veel mogelijk samen met jou en andere betrokkenen. Als uit het onderzoek blijkt dat hulp nodig is, dan organiseren we die hulp. Die hulpverlener gaat dan verder om de situatie weer veilig te krijgen. 

Contact

Heb je een vraag, wil je advies of wil je een melding doen?

Veelgestelde vragen

Dat is afhankelijk van waar je vraag over gaat. Heeft het te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling, dan kun je advies vragen bij Veilig Thuis Hollands Midden. Weet dat wij graag met je meedenken. Ook als je twijfelt, is het belangrijk dat je contact met ons opneemt. Misschien is er geen verdere actie nodig en is het gesprek over jouw zorgen al genoeg. Maar als er wel sprake is van onveiligheid, dan stopt dit vaak niet vanzelf. Wij kunnen je adviseren en verder helpen.  

Heb je een andere vraag op het gebied van zorg en veiligheid? Misschien kunnen we je op een andere manier van dienst zijn. Bijvoorbeeld via het Meldpunt Zorg en Overlast, het Jeugdpreventieteam of het Veiligheidshuis. Je kunt ook op thema zoeken.

Is er acuut hulp nodig: bel 112.

  • Gaat het om mishandeling binnen een afhankelijkheidsrelatie? Dus bijvoorbeeld binnen een gezin, huwelijk of familie? Neem dan contact op met Veilig Thuis Hollands Midden voor advies of om een melding te doen.
  • In andere gevallen, zoals mishandeling op straat of door een buur, kun je aangifte doen bij de politie.

Het Jeugd Preventie Team (JPT) heeft in de regio Hollands Midden met de politie afspraken gemaakt over hoe zij samenwerken. De medewerkers van het JPT werken vanuit de verschillende politiebureaus binnen deze regio. Ze ondersteunen de politie om beginnende criminaliteit bij jeugd vroeg te herkennen en te bekijken welke zorg er nodig is. Als een jongere met de politie in aanraking komt, doet de politie een zorgmelding bij Veilig Thuis. Als er sprake is van crimineel gedrag of mogelijk afglijden naar crimineel gedrag kan Veilig Thuis na eigen beoordeling besluiten de zorgmelding door te zetten naar het JPT. Aanmeldingen voor een begeleidingstraject bij het JPT komen bijna altijd op deze manier via Veilig Thuis binnen.

De signalen voor kinderen in een complexe scheiding (of: conflictscheiding) zijn vergelijkbaar met de signalen bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Omdat de gevolgen voor kinderen van een conflictscheiding ernstig kunnen zijn, valt dit ook onder een vorm van kindermishandeling. Als daar sprake van is (of er is een vermoeden), dan kan Veilig Thuis ingeschakeld worden. Natuurlijk is niet bij elke moeilijke scheiding sprake van kindermishandeling. Toch zien wij de laatste jaren steeds vaker dat complexe scheidingen zo heftig zijn, dat ouders niet zien dat dit ten koste gaat van de kinderen. Dat is niet bewust en niet met opzet, maar het kan wel erg onveilig en schadelijk zijn voor opgroeiende kinderen.

Iemand die bezorgd is over de kinderen in een scheiding kan dat met Veilig Thuis bespreken. Denk aan een leraar van school, een familielid of een buur. Veilig Thuis luistert naar jouw verhaal, geeft advies en ondersteunt bij het zoeken naar hulp. Er is niet altijd meteen duidelijk wat er precies speelt. Soms volgt er dan eerst een onderzoek vanuit Veilig Thuis of kunnen er afspraken met ouders of verzorgers gemaakt worden.

Er zijn geen specifieke signalen waardoor het meteen duidelijk is dat er sprake is van eergerelateerd geweld. Er zijn tal van herkenbare situaties die er mogelijk op kunnen duiden: van depressie en angst of verzuim van school tot roddels in de gemeenschap of geen toegang hebben tot identiteitsbewijzen. In deze folder van Fier lees je er meer over.  

Naar alle veelgestelde vragen