Geweld tegen (ex-)partners

Home » Geweld tegen (ex-)partners

Geweld tegen of tussen partners of tegen een ex-partner is een vorm van huiselijk geweld. Het kan ontstaan door hoogoplopende emoties, de behoefte om de ander te controleren en overheersen of juist om de agressie van de partner te stoppen. Er wordt ook weleens gesproken van een ‘slechte manier van ruzie maken.’  

Het kan lang duren voordat mensen inzien dat ze slachtoffer zijn van partnergeweld. Mensen proberen het zo lang mogelijk uit te leggen aan zichzelf en hun omgeving. Ze kunnen het geweld goedpraten of juist hun best doen om ermee te leven. Slachtoffers kunnen het ook lang verborgen houden. Vanuit schaamte en onmacht leiden ze dan een soort dubbelleven. 

Wat is partnergeweld?

Partnergeweld kan verschillende vormen aannemen, zoals: 

  • Fysiek geweld: Dit omvat handelingen zoals slaan, schoppen, duwen en ander lichamelijk letsel toebrengen aan de partner. 
  • Seksueel geweld: Het doen of eisen van ongewenste seksuele handelingen.   
  • Psychologisch geweld: Dit varieert van vernedering, bedreigingen en intimidatie tot het isoleren van de partner van vrienden en familie. 
  • Economisch geweld (financieel misbruik): Het beperken van de toegang tot geld, werk of andere middelen, waardoor de partner financieel afhankelijk wordt gemaakt. 

De rol van ZVH 

Binnen ZVH is Veilig Thuis de expert als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld, ook partnergeweld. Veilig Thuis geeft advies en is het meldpunt voor situaties die onderzocht en aangepakt moeten worden.   

Direct naar

Veilig Thuis

Veelgestelde vragen

Dat is afhankelijk van waar je vraag over gaat. Heeft het te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling, dan kun je advies vragen bij Veilig Thuis Hollands Midden. Weet dat wij graag met je meedenken. Ook als je twijfelt, is het belangrijk dat je contact met ons opneemt. Misschien is er geen verdere actie nodig en is het gesprek over jouw zorgen al genoeg. Maar als er wel sprake is van onveiligheid, dan stopt dit vaak niet vanzelf. Wij kunnen je adviseren en verder helpen.  

Heb je een andere vraag op het gebied van zorg en veiligheid? Misschien kunnen we je op een andere manier van dienst zijn. Bijvoorbeeld via het Meldpunt Zorg en Overlast, het Jeugdpreventieteam of het Veiligheidshuis. Je kunt ook op thema zoeken.

Is er acuut hulp nodig: bel 112.

  • Gaat het om mishandeling binnen een afhankelijkheidsrelatie? Dus bijvoorbeeld binnen een gezin, huwelijk of familie? Neem dan contact op met Veilig Thuis Hollands Midden voor advies of om een melding te doen.
  • In andere gevallen, zoals mishandeling op straat of door een buur, kun je aangifte doen bij de politie.
Naar alle veelgestelde vragen