Onbegrepen gedrag

Home » Onbegrepen gedrag

Wij leven met veel mensen samen in dit kleine landje. We hebben vaak met elkaar te maken. Als buren, op straat, in de winkel, op het werk en in vele andere situaties. Soms kom je mensen tegen die zich anders gedragen dan de rest. Die dingen doen die je niet begrijpt. En waar je last van hebt of waar je bang van wordt. We spreken dan van mensen die onbegrepen of verward gedrag vertonen.  

Wat is onbegrepen of verward gedrag

Meestal is het gedrag dat opvalt in het openbaar of bij bekenden. Voorbeelden zijn: snel en onsamenhangend praten, heel achterdochtig zijn, dingen waarnemen die anderen niet kunnen waarnemen en/of de wens om het leven te beëindigen. Ook willekeurig agressief gedrag valt eronder, zoals continue schelden, vloeken en dreigen.  

De oorzaken kunnen liggen in aandoeningen of beperkingen zoals psychische problemen, een licht verstandelijke beperking, dementie of verslaving. De gevolgen van het gedrag variëren dus van onschuldig tot ernstig. Over het algemeen geldt wel dat mensen de grip op het leven dreigen te verliezen. 

Maar de oorzaak kan ook liggen in levensproblemen die iemand boven het hoofd dreigen te groeien. Denk dan aan een stapeling van problemen zoals ernstige schulden, dakloos zijn of verlies van dierbaren. Vanuit wanhoop kunnen mensen zich “verward” uiten.  

Onbegrepen is niet per se onveilig

We komen in de samenleving steeds vaker mensen tegen die onbegrepen gedrag vertonen. Als zo'n situatie in het nieuws komt, gaat het er meestal over hoe gevaarlijk iemand is voor anderen. Echter, het hoeft per se onveilig te zijn. Als we het gedrag beter snappen en hen daarbij helpen, kunnen we onveilige situaties voorkomen.

Wat is de rol van ZVH?  

Meldpunt Zorg en Overlast 

Politie, familie, kennissen, buren, huisarts, woningbouwcorporatie en andere hulpverleners; iedereen kan te maken krijgen met iemand die onbegrepen gedrag vertoont. Als je zelf geen zorg kunt of durft te bieden, of de hulp niet wordt geaccepteerd, dan kun je een melding doen bij het Meldpunt Zorg en Overlast. We leggen dan contact met de persoon in kwestie en bespreken de zorgen die er zijn. Samen bekijken we hoe we die kunnen wegnemen en welke hulp- en zorgverleners daarvoor ingeschakeld kunnen worden.  

Wijk-GGD’er 

In enkele gemeentes werken ook wijk-GGD’ers. Zij proberen al vroeg in contact te komen met mensen die onbegrepen gedrag vertonen. Doordat we er vroeg bij zijn, is er minder kans dat het gedrag ook overlastgevend wordt. De Wijk-GGD’ers werken nauw samen met de politie die kan doorgeven wanneer ze met iemand te maken hebben gehad die hulp nodig heeft.  

Veelgestelde vragen

Maakt u zich zorgen om iemand die gedrag vertoont dat u niet begrijpt? U kunt dit melden bij het Meldpunt Zorg en Overlast.

Heb je dit al met je buren besproken? Misschien kun je ze helpen? Samen met anderen uit de buurt.

Maar het kan natuurlijk goed dat zij niet in gesprek willen, geen hulp willen of het lukt gewoon niet om het probleem op te lossen. Je kunt dan een melding doen bij het Meldpunt Zorg & Overlast.

Naar alle veelgestelde vragen